• Multikulturālisma institūts  
  • Elitāra augstskola  
    SSKI-shēma  
  • Starpkulturālais komunikācijas centrs  
  • Studiju programma  
    Programmas anotācija  
  • LU maģistrantūra  
  • Tēzes par kulturologijas mācīšanu skolās  
questionmark